Over Bewegen Werkt

Resultaatgericht werken aan een gezond Nederland

Bewegen Werkt staat voor gezonde mensen en organisaties. Met oog en aandacht voor vitaliteit, participatie en stoppen met roken zorgen wij er samen met jou voor dat Nederland gezonder wordt!

Over Allen Carr's Easyway

Allen Carr, een accountant in Engeland, was een verwoed kettingroker. Hij probeerde meerdere malen te stoppen met roken op basis van wilskracht, tevergeefs. Echter, op een dag ondernam hij zijn zoveelste stoppoging en dit keer met succes. Deze laatste stoppoging kostte Allen Carr zelfs nauwelijks moeite. Hij wilde graag weten waarom het hem dit keer wel lukte om te stoppen met roken. Dit leidde tot een analyse die de grondslag vormt voor zijn methode: Allen Carr’s Easyway to stop smoking.

Allen Carr’s Easyway maakte duidelijk dat het niet de ontwenningsverschijnselen zijn, die het moeilijk maken om te stoppen met roken, maar het niet doorzien van het verslavingsmechanisme. Fysieke gevolgen van gebrek aan nicotine zijn namelijk zo klein, dat de meeste rokers niet merken dat zij verslaafd zijn. Het is juist het gevoel dat iets plezierigs of iets dat steun geeft, ontnomen wordt. En dat is vooral wat het stoppen zo moeilijk maakt. In de training krijg je inzicht in het verslavingsmechanisme en daardoor ga je begrijpen waarom je na de eerste sigaret in je leven steeds maar weer die sigaret bent blijven opsteken. De sigaret wordt ontdaan van zijn ‘magische kracht’. Het stoppen met roken krijgt iets vanzelfsprekends, waardoor je je meteen opgelucht en bevrijd voelt.

Allen Carr’s Easyway is wereldwijd actief in meer dan 50 verschillende landen.