Terug naar overzicht

Medewerkers KonneckteD nemen afscheid van het roken

KonnecteD is een werk- en leerbedrijf voor mensen met afstand tot werk, voor de gemeenten Deventer en Olst-Wijhe. KonnecteD wil haar medewerkers graag ondersteunen bij vitaliteit en gezondheid. In april kregen de medewerkers een gratis Allen Carr Stoppen met roken training aangeboden, die speciaal is ontwikkeld voor mensen met een afstand tot werk. Om deze reden werd de medewerkers gratis een training Allen Carr Stoppen met roken aangeboden die speciaal is ontwikkeld voor mensen met afstand tot werk.

We spraken hierover met Esther Lieferink, coördinator Duurzame Inzetbaarheid bij KonnecteD.

Wat was de aanleiding om een Allen Carr ‘stoppen met roken’ training aan jullie medewerkers aan te bieden?

Al eerder hebben we samengewerkt met Bewegen Werkt (werkmaatschappij van Allen Carr), deze samenwerking is ons altijd erg goed bevallen. Tijdens onze contacten met Bewegen Werkt kwam ook stoppen met roken ter sprake. We hebben in het verleden wel eens stoppen met roken trainingen ingezet, maar zonder succes. Daarom wilden we het dit keer anders doen. Bewegen Werkt gebruikt de stoppen met roken methode van Allen Carr. We kozen ervoor om deze training in te zetten, ook omdat Allen Carr een speciale stoppen met roken training heeft ontwikkeld die geschikt is voor medewerkers met een afstand tot werk. Gezien de goede vorige ervaringen met Bewegen Werkt en onze prettige contacten met Janien Rohring-Deventer, tevens product specialist stoppen met roken, hebben we besloten deze training aan te bieden.

Hoe werd er vanuit de organisatie gereageerd op het stoppen met roken aanbod?

In eerste instantie leek er weinig behoefte (we waren gestart met de campagne rondom Stoptober). In januari kregen we echter wel ruim voldoende aanmeldingen. Onze medewerkers hadden dus goede voornemens! 😊

Jullie hebben een buddysysteem toegepast? Wat houdt dat precies in?

De buddy is een soort maatje van de medewerker die de medewerker adviseert en helpt waar dat mogelijk is. De buddy wordt hierin bijgestaan en geadviseerd door de trainer van Allen Carr. De buddy is bij ons maatschappelijk werker en heeft dus ervaring met gesprekken met onze medewerkers. De rol van buddy is om voorafgaande aan de training samen met de medewerker goed in te schatten of de training passend is bij de medewerker en of de medewerker ook echt toe is aan stoppen met roken. Verder is de buddy aanwezig bij de training en onderhoudt de buddy na de training contact met de deelnemers. De ondersteuning door de buddy is door medewerkers als zeer prettig ervaren.


Wat waren de ervaringen en reacties van de deelnemers na het volgen van de training?

Goed! Een van de reacties was: 'Het was daadwerkelijk anders dan eerdere stoppen met roken trainingen waaraan ik heb deelgenomen’. Zo blijkt toch dat Allen Carr echt het verschil maakt en stoppen met roken binnen één dag geregeld kan zijn, hoe gek het ook klinkt.

Uiteindelijk zijn vijf van de acht deelnemers gestopt met roken. Een super resultaat en ontzettend knap van ze!

''Het was daadwerkelijk anders dan eerdere stoppen met roken trainingen waaraan ik heb deelgenomen''

Wil je meer informatie?

Neem gerust contact met ons op wanneer je vragen of twijfels hebt. Wij zijn 7 dagen per week bereikbaar op het telefoonnummer 085 073 33 99.

Wil je deelnemen aan een training of wil je weten waar en wanneer onze trainingen worden gegeven?

Bezoek de inschrijfpagina