Terug naar overzicht

Onafhankelijk onderzoek naar Allen Carr in Italiaans ziekenhuis toont rendement van programma aan

In een onderzoek naar de effectiviteit van Allen Carr's Easyway Stop Roken training in het Bambino Gesù ziekenhuis in Rome, waarvan de onderzoeksresultaten op 30 augustus 2023 zijn gepubliceerd, is gebleken dat een investering in deze interventie een groot rendement oplevert voor werkgevers die Allen Carr financieren. Het onderzoek was onafhankelijk, Allen Carr's Easyway werd pas na het onderzoek geïnformeerd.

Introductie

Roken is wereldwijd een groot probleem, ook in Italië. Maar liefst 23% van alle zorgmedewerkers in Italië rookt. Daarbij heeft de werkomgeving invloed op het rookgedrag. De zwaarte van het werk (hoge taakeisen) hebben negatieve invloed op het rookgedrag, terwijl sociale ondersteuning juist positief werkt. Hierdoor is roken een belangrijk onderwerp voor programma's ter bevordering van de gezondheid op de werkplek. Organisaties in de gezondheidszorg, die ervan uitgaan dat hun werknemers een gezond leven leiden, onderschatten de impact van specifieke interventies op dit probleem. Als gevolg hiervan zijn de inspanningen van organisaties om het hoge percentage actief rokers onder gezondheidswerkers te bestrijden met de tijd afgenomen en zijn ineffectieve oplossingen (zoals trainingsprogramma's) geleidelijk afgeschaft. Door te wijzen op de opmerkelijke productiviteitsverhoging door gerichte programma's om te stoppen met roken, zoals in het Bambino Gesù zou dit paradigma veranderd kunnen worden.

Resultaten

De resultaten uit het gehouden onderzoek waren zeer positief. Het ziekteverzuim was over een periode van ruim een jaar met 85% gedaald. Daarnaast toonde de econometrische analyse aan dat de investering rendement opleverde. Hierin werd uitgegaan dat een medewerker gemiddeld vijf sigaretten per dienst rookt, in een tijd van 30 minuten per dag (mediaanwaarde IQR: 21,88-35,00). De kosten van de trainingen waren in totaal €13.200,00 (€330,- p.p.). Rekening houdend met het
gemiddelde uurloon voor een HCW (€ 24,26), bedroeg de brutowinst maar liefst € 38.134,25 in een jaar. Het onderzoek toonde na twee jaar een succespercentage van 37.5% aan.

Onderzoek

Aan het onderzoek namen 40 deelnemers (eerst 49, maar 9 medewerkers veranderde in de periode van ruim één jaar van baan) mee. Alle deelnemers (28 man/12 vrouw) waren voor het onderzoek al van plan om te stoppen met roken, maar waren hier nog niet succesvol in. De vijf (proef)edities van een zes uur durende training cursus werden georganiseerd in de periode van mei 2018 tot juli 2019. In het onderzoek werden de ziekteverzuimdagen van werknemers in de gezondheidszorg die succesvol stopten met roken vergeleken met die van degenen die dat niet deden. Daarnaast werd er een econometrische analyse uitgevoerd door het rendement op investering te berekenen en werd er een break-even analyse uitgevoerd.

Conclusie

Aan de hand van de resultaten uit het onderzoek kan geconcludeerd worden dat het Allen Carr's Easyway to Stop Smoking Workplace Seminars programma een eenvoudig, kostenbesparend hulpmiddel is dat kan helpen om de rokersepidemie beter onder controle te krijgen, zelfs in veeleisende werkomgevingen waar er een hoog risico is op psychologische beperkingen, zoals in de gezondheidszorg. Bovendien vormt de omgeving een broedplaats om tabaksgebruik onder zorgpersoneel aan te pakken en de positieve effecten van stoppen met roken in de gemeenschap te verspreiden.