Welke onderzoeken zijn er gedaan naar de effectiviteit van de training?

In de loop der jaren zijn er diverse wetenschappelijke onderzoeken gedaan naar de effectiviteit en werking van de Allen Carr-training. De uitkomsten van deze onderzoeken tonen aan dat de Allen Carr-training effectief is! Dus je hebt een goede kans van slagen om voor altijd een opgeluchte niet-roker te worden! Lees er meer over in een aantal van deze onderzoeken die we hieronder voor je hebben verzameld.

Londense onderzoek (2020)

In London is in 2020 een onderzoek uitgevoerd naar de effectiviteit van de Allen Carr-training. Dit betrof een Randomized Controlled Trial (RCT), een onderzoek met een controle groep. In dit onderzoek werd aangetoond dat de Allen Carr's Easyway stoppen met roken methode, minstens zo goed is als de gouden standaard van de Engelse National Health Service stoppen met roken. De onderzoekers trokken de conclusie dat de effectiviteit van de Allen training aanleiding geeft om de training op te nemen in de basis verzekering. Omdat deelnemers na de Allen Carr-training:

  • Minstens zo succesvol stoppen als bij de individuele methode van de National Health Service (zoals bijv. psychologische ondersteuning gecombineerd met nicotine vervangers).
  • Aanzienlijk minder gebruik maken van medicamenteuze ondersteuning bij het stoppen.
  • De interventie vaker volledig afronden.
  • Er forse kostenbesparingen plaatsvinden. omdat het een groepsinterventie betreft.


Iers onderzoek (2018)

Eind 2018 werd opnieuw wetenschappelijk bewijs geleverd voor effectiviteit van de Allen Carr methode. In een Iers onderzoek werd de Allen Carr methode vergeleken met 'Quit.ie', de methodiek van de Ierse National Health Service. Het onderzoek maakte een vergelijking door 300 mensen te willekeurig te verdelen over de beide stopmethoden. Na 6 maanden was 22% van de Allen Carr groep nog gestopt, in de Quit.ie groep was dit 11%. Hieruit kan geconcludeerd worden dat de Allen Carr methode significant effectiever is dan de methode van de Ierse National Health Service.


Italiaans ziekenhuis (2019)

In een onafhankelijk onderzoek naar de effectiviteit van Allen Carr's Easyway Stop Roken training in het Bambino Gesù ziekenhuis in Rome, is gebleken dat een investering in deze interventie een groot rendement oplevert voor werkgevers die Allen Carr financieren. Het ziekteverzuim was over de periode van ruim een jaar met 85% gedaald. Daarnaast bedroeg de brutowinst die het ziekenhuis maakte €38.134,25. Het onderzoek toonde na twee jaar een succespercentage van 37.5% aan.

Bekijk het wetenschappelijke artikel

Rijksuniversiteit Groningen (2014)

In het onderzoek werden bijna 100 rokers gevolgd die wel wilden stoppen met de Allen Carr-training op hun werk. Vóór de training, twee weken er na en na 13 maanden werden metingen verricht. De uitkomsten van die metingen werden vergeleken met die van een groep van 160 rokers die ook wilden stoppen, maar geen training volgden.

De Allen Carr-training leidde tot een significante afname van de motivatie om te roken. Verder bleken rokers in de training een bijna 4 keer zo grote kans te hebben om na 13 maanden nog steeds gestopt te zijn met roken. Dit werd ook vastgesteld met een koolmonoxidemeting. Afhankelijk van de rekenmethode was het succespercentage in de Allen Carr-training minimaal 24% en maximaal 41%. In alle gevallen was dit significant hoger dan bij vergelijkbare rokers die de training niet volgden. Prof. dr. Arie Dijkstra concludeert dat dit belangrijke aanwijzingen zijn dat de Allen Carr training effectief is.


Universiteit van Wenen (2007)

De universiteit van Wenen heeft een onderzoek gedaan naar de lange termijn effecten van de Allen Carr-training. Aan dit onderzoek hebben 510 mensen deelgenomen. Zij volgden een Allen Carr training op hun werk. De resultaten zijn gemeten na 3 maanden en na 1 jaar. Zelfs drie jaar na de training werden deelnemers telefonisch gevraagd of zij nog gestopt waren met roken. Hieruit bleek dat 51,4% van de deelnemers na 3 jaar nog steeds rookvrij was.