Is er onderzoek gedaan naar de effectiviteit van de training?

Rijksuniversiteit Groningen heeft onderzoek gedaan naar de effectiviteit van de Allen Carr-training. Uit dit wetenschappelijke onderzoek blijkt dat rokers die een Allen Carr-training volgen een bijna vier tot zes keer zo grote kans hebben om na dertien maanden nog steeds gestopt te zijn met roken. Prof. dr. Arie Dijkstra: ''We snappen nu hoe de Allen Carr-training werkt en we zien dat relatief veel rokers die de training volgen stoppen.''

100 rokers gevolgd

In het onderzoek werden bijna 100 rokers gevolgd die wel wilden stoppen met de Allen Carr-training op hun werk. Vóór de training, twee weken er na en na 13 maanden werden metingen verricht. De uitkomsten van die metingen werden vergeleken met die in een groep van 160 rokers die ook wilden stoppen. Zij werden geworven via het internet en via regionale kranten, maar kregen geen training. In de vergelijking werden de beide groepen statistisch zoveel mogelijk vergelijkbaar gemaakt.

De Allen Carr-training leidde tot een significante afname van de motivatie om te roken. Verder bleken rokers in de training een bijna 4 keer zo grote kans te hebben om na 13 maanden nog steeds gestopt te zijn met roken. Dit werd ook vastgesteld met een koolmonoxidemeting. Afhankelijk van de rekenmethode was het succespercentage in de Allen Carr-training minimaal 24% en maximaal 41%. In alle gevallen was dit significant hoger dan bij vergelijkbare rokers die de training niet volgden. Prof. dr. Arie Dijkstra concludeert dat dit belangrijke aanwijzingen zijn dat de Allen Carr training effectief is.

Hoe werkt de Allen Carr-methode?

Uit een analyse van de inhoud van de Allen Carr methode blijkt dat deze heel anders in elkaar zit dan andere stopmethoden. De meeste stopmethoden richten zich op het motiveren om te stoppen en het aanleren van allerlei vaardigheden om te stoppen. Dat doet de Allen Carr methode niet. Die richt zich bijna alleen op het verlagen van de motivatie om te roken. Rokers denken immers dat roken allerlei voordelen voor hen heeft. Als ze geen voordelen van roken meer zien hebben ze gewoon geen behoefte meer om te roken.

De resultaten van het onderzoek zijn gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift BMC Public Health.

Bron: Rijksuniversiteit Groningen